Available courses

>   Bu sitede öğretim elemanlarımız ve lisansüstü öğrencilerimiz akademik makale, araştırma, ödev, tez ve bitirme projelerinin orijinalliğini kontrol edebilirler.

>   Bu site üzerinden yapılan gönderiler, "Depo kaydı" olmaksızın Turnitin üzerinden kontrol edilmektedir.

>   Bu site üzerinde kontrol edilen çalışmaları silmek için turnitin ID numarasını, adınızı, ve soyadınızı papercheck@atilim.edu.tr adresine mail göndererek silinmesi talebinde bulunabilirsiniz.

 

ÖNEMLİ NOT: 

>   Bu site ve içinde bulunduğunuz Turnitin modülü öğretim elemanı ve öğrencilerin ödev, rapor, makale, tez, vs. gibi bireysel yazılı eserlerinin intihal kontrolü için kurulmuştur. Site ayrıca öğretim elemanlarımız tarafından danışmanı oldukları lisansüstü öğrencilerin tezlerini incelemeleri için de kullanılabilir.

>   Öğretim elemanlarımızın lisans ya da lisansüstü derslerine kayıtlı öğrencilerinin ödev ve projelerinin orijinallik raporunu görmek istemeleri durumunda, ilgili dersin Üniversitemizin Öğrenme Yönetim Sistemi olan Moodle'da açılması önerilmektedir. (http://moodle.atilim.edu.tr).  Bu durumda öğrencilerin ödev, proje ve raporlarını doğrudan bu ders altındaki Turnitin modülüne yüklemeleri ile orijinallik raporları elde edilebilir.